Vestre Kirkegård


Vestre Kirkegård med krematoriet set fra vest.


Kapel med krematorium tegnet af Viggo Norn, set fra sydvest.

Intro

Vestre Kirkegård er anlagt i årene efter 1931. Det sydøstlige afsnit er det ældste - det blev indviet den 23. april 1939. Afsnittene nord og nordvest herfor blev anlagt og beplantet i 1951 og indviet den 4. november 1962.

[http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_6119-6135.pdf Nationalmusset, Danmarks Kirker: Kirkegårde i Horsens.]