Vestjyllands Kunstpavillon - Arne Haugen Sørensen MuseumIntro

Fast udstilling af Arne Haugen Sørensen i Museet Værker af billedhugger Jens Lund født i Videbæk Skiftende udstillinger i Kunstpavillonen. Tegnet af arkitekt Henning Larsen/HenningLarsenArchitects Mere i faneblade Åben kl. 13-17 Mandag LUKKET http://www.vestjyllandskunstpavillon.dk/

''Jens Lund (1873-1946)'' Jens Lund er født den 6. februar 1873 på Videbæk Kro, der senere blev udbygget til Westergårds Hotel. Barndomstiden i Videbæk glemte Jens Lund ikke og minderne om de mennesker, som kom i kroen omsatte han senere i livet i sit virke som kunstner. Som 7-årig kom Jens Lund til sin familie i Ulfborg, hvor en lærer mente at Jens Lund ”havde anlæg i sig til noget særligt” og introducerede ham til kunstnere som Oehlenschlæger. Jens Lund havde altid skåret træfigurer, men anså det ikke selv som noget særligt. Jens Lund var i malerlære og blev senere uddannet mejerist. I soldatertiden gik det op for ham, at han ville være kunstner og som 21-årig startede han billedskæreruddannelsen hos Sophus Petersen og Bertel Olsen i København. Jens Lund fik afgangseksamen som billedhugger fra Kunstakademiet i København i 1901. De følgende år modtog han flere legater, der gjorde det muligt at tage på adskillige studierejser mest i Europa, men også i Egypten. Udover utallige udstillinger i Danmark fx Charlottenborg, Kunstnernes efterårsudstilling, Den Frie m.fl. udstillede Jens Lund også i udlandet bl.a. de nordiske lande men også i Brooklyn, USA. Jens Lund bestred fra 1922 en række tillidsposter indenfor det offentlige kunstliv. Han løste flere opgaver for Statens Museum for Kunst og renoverede fx Frihedsstøtten på Vesterbrogade. Jens Lund har været en af de mest produktive billedhuggere i Danmark, hvor utallige af hans værker blev opstillet i København. Her kan nævnes: ''1910'': Udsmykning af Københavns hovedbanegård med 10 folketyper ''1916-17: ''Udsmykning af Teknologisk Institut med 12 håndværkstyper ''1929-31:'' ”De fire Årstider” ved søerne i København – alle skulpturer i kalksandsten. På Jens Lunds datters foranledning kom de 4 skulpturer 1994 til Videbæk Anlæg efter 60 år ved søerne i København ''1929'': I en gård ved Grønningen blev opstillet en fontæne med skulpturen ”Hedepigen” i svensk granit. Denne blev af forsikringsselskabet Tryg i 2003 overdraget til Videbæk kommune i forbindelse med åbningen af Videbæks nye hovedgade. Fontænen er i dag placeret på Betania Torv. ''1936'': På Statens Museum for Kunst - skulpturen “Midsommer”, hvor Jens Lunds datter Johanne var model. I forbindelse med Jens Lunds 100-års dag langtidsudlånte Statens Museum for Kunst i 1973 skulpturen ”Midsommer” til Videbæk. ”Midsommer” er placeret ved indgangen til Videbæk Anlæg. I år 2000 købte Videbæk Borgerforening flere af Jens Lunds værker bl.a. en frise der er indmuret i Jens Lunds fødehjem, Westergårds Hotel. I 2012-13 blev indgået aftale om at adskillige værker blev overdraget til Lokalhistorisk Arkiv og Kunstpavillonen i Videbæk, hvor værkerne i dag kan beses.

''Arne Haugen Sørensen '' Arne Haugen Sørensen er født d. 27. april 1932 i København. Han er en dansk maler og grafiker. Han er stort set autodidakt bortset fra studier i grafisk teknik hos Atelier 17 og på Academie des Beaux-Arts i Paris. Bosat i Paris 1957-65. I Odsherred 1967-81. 6 måneders ophold på Det Danske Institut i Rom 1972-73. Men har siden 1981 boet med sin familie i Andalusien, Sydspanien. Arne Haugen Sørensen debuterede i 1953 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Han har modtaget adskillige priser og hædersbevisninger, blandt andet Eckersberg Medaljen (1975), Thorvaldsen Medaljen (1984) og Skovgaard Medaljen (2015). Arne Haugen Sørensen er repræsenteret med flere værker på Statens Museum for Kunst og er i øvrigt repræsenteret på de fleste danske og nogle spanske kunstmuseer. Han er i særdeleshed kendt for udsmykningen i en lang række danske kirker bl.a. Ringkøbing Kirke. Hans enorme værk ”Den store fortælling”, blev afsløret i august 2017 i Århus Valgmenighedskirke. Her skildrer han seks hovedfortællinger fra bibelhistorien - Uddrivelse fra Paradiset, Jesu fødsel, Jesu dåb, Korsfæstelsen, Jesu himmelfart og Hjemkomsten. Han har desuden lavet flere udsmykninger i det offentlige rum bl.a. i Indenrigsgården i Københavns Lufthavn(1989) og Folketeatret i København (1991). En række tilfældigheder i årene 2012-14 affødte, at Arne Haugen Sørensen sammen med hustruen keramiker Dorthe Krabbe udstillede i Videbæk Kunstpavillon i 2014. Arne Haugen Sørensen faldt for den smukke bygning perfekt placeret i Videbæk Anlæg. Bånd blev knyttet til stedet, hvilket resulterede i, at Arne Haugen Sørensen ønskede at donere en anseelig mængde værker, såfremt man ville bygge et museum til dem i tilknytning til Vestjyllands Kunstpavillon. Den 10. september 2017 blev Arne Haugen Sørensen museum i Videbæk indviet. Museet er en tilbygning til Vestjyllands Kunstpavillon, der åbnede i 2012. Kunstpavillonen og Arne Haugen Sørensen museet er tegnet af henholdsvis arkitekt Henning Larsen og efter dennes død af Henning Larsen Architects. I 2018 havde Marie Breyerns film om Arne Haugen Sørensen premiere i Arne Haugen Sørensen Museum og i Grand Teatret i København. Filmen hedder Vandringsmanden og kan nu i en forkortet form ses i Museet.

''Henning Larsen (1925-2013)'' Henning Larsen er født i Opsund lige vest for Videbæk. Han var søn af førstelæreren på Opsund Skole og han trådte sine første barneår der. Udover oplevelser fra barndommen tog han lyset fra Vestjylland med sig i sin kunst og arkitektur, hvor netop lyset for ham spiller en stor rolle. Under uddannelsen til tømrer følte Henning Larsen sig rigtig godt tilpas med vekselvirkningen mellem praktik og det byggetekniske. Derfor søgte han senere ind på Kunstakademiet i København, hvor han blev færdiguddannet som arkitekt i 1952. Han efteruddannede sig på The Architectural Association, i London og The MIT* School of Architecture i Boston (*Massachusetts Institute of Technology). Henning Larsen arbejdede bl.a. hos Arne Jacobsen og Jørn Utzon inden han i 1959 etablerede sin egen tegnestue Henning Larsens Tegnestue A/S, der senere blev til Henning Larsen Architects. Sideløbende med opgaverne på tegnestuen var han i mange år professor på Kunstakademiet i København og optrådte som gæsteprofessor på universiteter i USA og på Arkitektskolerne i Århus og Trondheim. Henning Larsen har modtaget mange udmærkelser bl.a. Eckersberg medaljen(1965), The International Design Award(1987) og de sidste år inden sin død, det japanske kejserpars ”Arkitekturens Nobelpris” Premium Imperiale(2012) og H.K.H. Prins Henriks danske Europa Nostra(2013). Nogle af Henning Larsens vigtigste virkemidler var rum og dagslys. Han elskede som ”lysets mester” at lege med lyset, hvilket beskrives i bogen ”Legen og Lyset” (2000) og i filmen ”Henning Larsen – lyset og rummet” (2012) Henning Larsen har som arkitekt stået for mange kendte byggerier i Danmark og i udlandet. Her kan bl.a. nævnes Den Danske Ambassade(1979) og Udenrigsministeriet(1982-84) begge i Riyadh, Handels- og Ingeniør Højskolen i Herning(1995), Operaen i København(2004), La Santa Sport(2007), Bølgerne i Vejle(2009), Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk(2012) og efter Henning Larsens død tegnede Henning Larsen Architects Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk(2017) I forbindelse med åbningen af Handels- og Ingeniør Højskolen i Herning i 1995 genoprettede Henning Larsen forbindelsen med Videbæk via et bestyrelsesmedlem på Højskolen, der ligeledes var stadsingeniør i Videbæk og kunstinteresseret. Dette møde udvikledes og i forbindelse med Videbæks 150 års jubilæum i 2007 udstillede Henning Larsen adskillige modeller og plancher fra kendte projekter i nogle lokaler i Videbæk. Henning Larsens gave til byen var en model og et skitseforslag til en kunstbygning i Videbæk Anlæg. Dette dannede senere grundlag for Vestjyllands Kunstpavillon, der blev indviet i juni 2012. Åbningsudstillingen var alene med værker af Jens Lund og Henning Larsen.

Relief Sankt George og dragen af Arne Haugen Sørensen. Opsat i 2018 på den nordvestvendte ydermur af Arne Haugen Sørensen Museum.