Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, København


Vestindisk Pakhus. Vestindisk Pakhus

Intro

Nord for Amaliehaven ligger Vestindisk Pakhus. Det blev opført i 1780-1781 under den florissante handelsperiode (1775-1807) af arkitekten C. F. Harsdorff. Bygherren var Vestindisk Handelsselskab...

Nord for Amaliehaven ligger Vestindisk Pakhus. Det blev opført i 1780-1781 under den florissante handelsperiode (1775-1807) af arkitekten C. F. Harsdorff. Bygherren var Vestindisk Handelsselskab. Pakhuset blev bygget som lagerbygning for de koloniprodukter, der blev hjemført fra de Vestindiske Øer. Det var især kaffe samt sukker, korn og byggematerialer. København var på dette tidspunkt Nordeuropas vigtigste center for sukker- og kaffehandel. Sammen med de andre samtidige pakhuse langs havnekajen var Vestindisk Pakhus en del af Toldbodsområdet. Øverst på bygningen er bevaret et fint hejseværk. Vestindisk Pakhus blev fredet i 1944. ''Admiralens blinde øje'' Den 2. april 1801 sænkede englænderne det meste af den dansk-norske flåde i ”Slaget på Reden” i Øresund. Det fortælles, at den danske kronprins, den senere Kong Frederik den Sjette sad ved vinduet i direktionens mødeværelse på ottende etage og overværede slaget, som ødelagde en stor del af den danske flåde. Historien fortæller også, at da viceadmiral Nelson fik signal om at indstille kampen, satte han sin kikkert for sit blinde øje og fortsatte kampen. Direktionsværelset er i dag bevaret som dengang pakhuset blev bygget. I dag huser Vestindisk Pakhus Den Kongelige Afstøbningssamling. Med sine cirka 2600 gipsafstøbninger er den en af de største og ældste bevarede afstøbningssamlinger i verden.