Vestervig Kirke


Resens Atlas ca. 1680. Skt.Thøgers kirke (H) og kilde (I). Klosterkirken (A) klosterbygninger (F) Liden Kirstens grav (B)


Vestervig kirke eksteriør. Kirken er treskibet og bygget i romansk tid. Senere er tilføjet sengotisk vesttårn.


Vestervig kirke interiør. Klosterkirken er bygget som bailika, med et højt midterskib og lidt lavere sideskibe.


Kirken 1897. Vestervig Kirke 1897 - før rekonstruktionen af kor og apsis i 1917-22.

Intro

Vestervig Kirke i Thy udgjorde engang nordfløjen i et firelænget augustinerkloster, som blev grundlagt omkring 1100. Efter reformationen blev klostret solgt som herregård. Klostret blev senere revet ned, og klosterkirken blev Nordens største sognekirke...

Vestervig Kirke i Thy udgjorde engang nordfløjen i et firelænget augustinerkloster, som blev grundlagt omkring 1100. Efter Reformationen blev klostret solgt som herregård. Klostret blev senere revet ned, og klosterkirken blev Nordens største sognekirke. I korets sydmur sidder et trekantet relief med Sankt Thøgers vartegn: korslammet. Relieffet skulle stamme fra den valfartskirke, hvis fundament ligger cirka 200 meter fra klosterkirken. Sankt Thøgers valfartskirke var domkirke, indtil bispesædet i 1134 flyttede til Børglum. Valfartskirken blev revet ned i 1547. På Vestervigs kirkegård ligger Liden Kirstens grav. Hun måtte ifølge sagnet danse sig til døde efter et kærlighedsforhold til prins Buris. ''Mirakel gjorde Thøger til helgen'' Thøger var kapellan for Olav den Hellige. Han rejste fra Thüringen til Thy for at missionere efter slaget ved Stiklestad (1030). Thøger slog sig ned ved Vestervig og byggede et kapel. Da Thøger døde, ophøjede lokale ham til helgen. Men de havde ikke fået pavens godkendelse. Det vakte så stor vrede i det danske kirkesamfund, at nogle forsøgte at brænde Thøgers helgenskrin. På mirakuløs vis kunne skrinet ikke brænde. Derfor fik Thøger alligevel status som helgen i Danmark. Ifølge sagnet sprang en kilde, hvor Thøger havde lagt sig til hvile, da han ankom til Thy. Her byggede nordjyderne en valfartskirke og senere et kloster til hans ære. Sankt Thøgers kilde blev søgt som lægedomskilde til midt i 1860'erne.