Vestervang i Vester Nebel sogn

Intro

Hygum Mosevej 2. Matr 7f Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ejendom blev grundlagt som et statshusmandsbrug i 1937 med 20 tdr. l. jord fra Hygum Vestergård. Stuehus og stald blev opført samme år.

Grundlæggeren af ejendommen var Ejnar Christensen, en søn af Jens Jacob Christensen fra Hygum Vestergård, der fik udstykket parcellen fra faderens gård 1937 til et statshusmandsbrug. Han blev gift med Agnes Edith Buch (født i Andst sogn) i 1938. De flyttede til Vejrup 1945.

1945 Jørgen Petersen fra Holbæk. Han blev gift med Gerda Petersen fra Outrup dette år. De tilkøbte 4 tdr. l. eng 1950, så ejendommen fik sine nuværende 24 tdr. l. jord. Jørgen Petersen døde 1985.

1985 Flemming Petersen, søn af foregående. Gerda Petersen blev boende på ejendommen.

1993 Nuværende ejer Carsten Hansen. Ligesom sine forgængere på ejendommen driver han minkfarm.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991