Vestervadvej 18 i Vester Nebel sogn

Intro

Vestervadvej 18. Matr 2b Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1950 som et statshusmandsbrug med 17 tdr. l. jord fra Vestervad.

Grundlæggeren af ejendommen var Tage Olesen, en søn af Mads Olesen fra Vestervad. Han fik udstykket parcellen fra faderens gård 1950 til et nyt statshusmandsbrug. Tage Olesen var ugift og havde i mange år Hansine Kirstine Stenger som husbestyrerinde. De blev gift 1991, samme år som Tage Olesen døde. Sine døde 1998. Efter Sines død blev jorden frasolgt til Vestervad. Bygningerne med lidt jord blev solgt 1999.

1999 Nuværende ejere Charlotte og Jan Høgh Søgaard. Charlotte har siden 2011 drevet malerfirmaet Andrup Farvehandel fra stedet.

2012 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991