Vestervad


Vestervad ca. 1930. På billedet Mathilde og Jenny Olesen. Fotograf ukendt.

Intro

Vestervadvej 20. Matr 2a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1791 i forbindelse med udparcelleringen af Ølufgård. Vestervad og Steens agrene med 1 tdr. 1 skp 3 fdk hartkorn blev da frasolgt til en ny ejendom.

I 1844 blev gården vurderet til 2 tdr ½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt 100 m mod sydvest. Navnet Vestervad kommer af, at her lå vadestedet over Nebel bæk – vadestedet vest for Ølufvad. Grundlæggeren af gården var Hans Hansen Larsen, en søn af Hans Christensen Larsen fra matr 3a i Lifstrup. Han købte jorden fra Ølufgård i 1791 og lod bygningerne opføre. Udover at være bonde var han hjuler (hjulmager). Han blev 1797 gift med Karen Poulsdatter Angel, der stammede fra Vilslev, men som på giftermålstidspunktet opholdt sig i Ølufvad. Hans Hansen døde 1815, og enken blev derefter samme år gift med Søren Nielsen fra Gunderup i Årre sogn (Søren Gunderup). Denne Søren Gunderups bedstefar var Søren Hansen på Hygum Østergård. Hans Hansen Larsens søn Poul Hansen overtog gården i 1832. Han var i forvejen blev gift med Anne Marie Christensdatter fra Gellerup i Varde Landsogn. De flyttede fra sognet i 1841 og fik senere en gård i Roust. 1841 Christian Karl Blinkenberg og hustru Christine Henriette Grønlund. De stammede fra hhv Varde og Tommerup på Fyn. De havde forinden haft Enghavegård i Astrup, Bryndum sogn. De kom senere til Varde igen. 1847 Bergmand Clausen. I 1848 overtog Hans Jensen Møller og hustru Anna Marie Kølner gården efter sidstnævnte. De stammede fra hhv. Vilslev og Ribe, men havde forinden overtagelsen været bosat i Skrave sogn. De drev gården til 1883 og solgte den da til svigersønnen Laurids Madsen. Han var fra Oksvang i Skads sogn, kom til gården som tjenestekarl og var 1881 blevet gift med datteren Andrea Wilhelmine Sofie Møller. De nye ejere drev gården til 1913 og flyttede derefter til Varde. I 1913 blev gården overtaget af Mads Olesen fra Outrup, som året efter blev gift med Kathrine Jepsen fra Kokspang i Hostrup sogn. Mads Olesen havde forinden været i USA. Den nye familie moderniserede gården og tilkøbte jord. Bl. a. ad flere gange nogle hedelodder i Lifstrup. Hedelodderne blev samlet solgt fra i 1939 til et nyt husmandsbrug for en datter og svigersøn. Andre 17 tdr. l. ved gården blev skilt fra i 1949 til et nyt husmandsbrug for en søn. Selve gården blev 1949 overtaget af sønnen Christian Olesen, som samme år blev gift med Bente Houlberg Hansen fra Oksvanggård i Skads sogn. Christian Olesen døde 1988, og siden da har Bente Olesen drevet gården selv. 2009. Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016