Vestermarie Plantage

Intro

I Vestermarie Plantage er der mange fortidsminder. Her finder vi spor af gamle agersystemer, stendiger, røser (gravhøje), stenlægninger og skibsformede stensætninger. Mange af disse forhistoriske anlæg er sandsynligvis opgivet i ældre jernalder. En lille gruppe anlæg skiller sig ud...

I Vestermarie Plantage er der mange fortidsminder. Her finder vi spor af gamle agersystemer, stendiger, røser (gravhøje), stenlægninger og skibsformede stensætninger. Mange af disse forhistoriske anlæg er sandsynligvis opgivet i ældre jernalder. En lille gruppe anlæg skiller sig ud. Ved Galgebakke ligger der nemlig en gruppe på i alt seks skibssætninger. Disse gådefulde anlæg kan være ganske svære at datere, men vi ved dog, at de blev bygget i flere perioder af forhistorien. Af de daterbare skibssætninger synes de første at have været bygget i slutningen af bronzealderen, mens de øvrige især kom til i 500-900-årene. ''Hvad er en skibssætning?'' Som navnet antyder, er en skibssætning en samling sten, der er opstillet i en spidsoval form – præcis som et "rigtigt" skib. Selv om skibssætningernes funktion er omgærdet af mystik, er den gængse opfattelse, at de er anlagt i yngre bronzealder i forbindelse med begravelser. I flere af dem er der da også fundet grave, hvor den, eller nogle gange de, døde er brændt. En del af mystikken skyldes måske også, at kun en lille del af Danmarks skibssætninger er undersøgt arkæologisk, men er dog blevet dateret til yngre jernalder-ældre vikingetid. Måske var ideen med skibssætningerne fra Vestermarie Plantage, at det var en symbolsk flåde af flere gravskibe, der alle havde kurs mod dødsriget?