Vestermølle og Anders Nielsen


Riddersalen på Vestermølle, Skanderborg


Vestermølle

Intro

I middelalderen hørte Vestermølle under Ring Kloster, der var beboet af nonner af Benediktinerordenen. Til klostret hørte også nabovandmøllerne Røde Mølle og Skvæt Mølle.

Ved reformationen inddrog kongen bl.a. klostrenes vandmøller, der blev videreført som kornmøller drevet af fæstebønder. Møllerne malede fortrinsvis brødmel af rug, men i 1587 fik Vestermølle af Frederik 2. bevilling til at lave sigtemel. I 1767 solgte kongen krongodset i midtjylland ved en auktion på Skanderborg Slot, og vandmøllerne blev solgt som selvstændige ejendomme. De nye ejere drev fortsat vandmøllerne og det landbrug, som hørte til dem. I midten af 1800-tallet blev Vestermølle et yndet udflugtsmål – til fods forbi Skvæt Mølle eller i båd over Skanderborg Sø. I 1870´erne var her et lille traktørsted, som i begyndelsen af 1900-tallet udviklede sig til restauration med dansepavillon. I midten af 1900-tallet blev restauranten lukket, men dansepavillonen stod indtil 1994, hvor størstedelen af den smukke træbygning faldt sammen under et stort snetryk. Efter kommunens overtagelse af Vestermølle for ca. 25 år siden er en række foreninger og frivillige rykket ind på Vestermølle. Det har ført til, at Vestermølles bygninger er blevet renoveret - heriblandt dansepavillonen - og der er åbnet et museum, der bl.a. fokuserer på historien om en af datidens store lokale skikkelser, Anders Nielsen. Anders Nielsen var født i Gl. Rye i 1859. Allerede som 20-årig blev han agronom og få år efter uddannelsen flyttede han ind på Svejstrup Østergård, hvor han boede hele sit liv. Hans karriere begyndte for alvor med oprettelsen af Jydsk Andels-Foderstofforretning sidst i 1800-tallet, og siden var han drivkraften bag oprettelsen af en række andelsvirksomheder - herunder Den Danske Andelsbank. Anders Nielsen var en enestående agitator og organisator og en betydelig drivkraft i grundlæggelsen af andelsbevægelsen i Danmark i dens nuværende udformning.


http://www.storyturen.dk/media/27567/Scanderborg03vestermoelle.mp3