Vestermølle (Løgumkloster)


Vestermølle, Løgumkloster


Vestermølle, Løgumkloster

Intro

Vestermølle ligger i Bredeådalen. Det er en gård, men har tidligere også været en vandmølle.

Vestermølle var oprindelig en gammel fæstegård under Løgumkloster amt. I 1807 kom gården i privateje. Gården havde i 1883 147 ha. jord, men efter en udstykning i 1914 og senere udstykninger kom jordtilliggendet ned på 55 ha. i 1960erne.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2