Vesterlund Kro

Intro

Vesterlund Kro, senere omdannet til café og campingplads, har været beværtning siden 1870-erne. Caféen lukkede i 2010 men campingpladsen på stedet er stadig i drift.

Hvornår krovirksomheden i Vesterlund er begyndt fortaber sig i det dunkle. I Thorvald Lodbergs lille skrift "Nybyggerne i Lønne Sogn" nævnes den første kro i Vesterlund som den "Sorte Kro" d.v.s. at kroen kun var beregnet på lokalt besøg, hvor egnens beboere kunne falde ind og få "en lille en til halsen".

Omkring 1870erne bosatte Christen Jessen Nielsen sig i Vesterlund. Han købte et par mindre ejendomme og begyndte at betjene sultne og tørstige vejfarende. Da forretningen gik godt søgte og fik han bevilling som kromand i Vesterlund. Chr. Jessen Nielsen var også skibsfører (kaptajn) på skonnerten "Dorthea" af Nymindegab, der forliste ved Nymindegab 1885.

Egnens landmænd, der bjærgede hø på Værnet, har holdt ind for at få en forfriskning. Ligeledes har jægerne på Værnet været gode kunder om efteråret, når der var andejagt.

I nyere tid er der tilknyttet campingplads, som har forsat driften efter at kroen er lukket.

Kilder:
Thorvald Lodberg: Nybyggerne i Lønne Sogn
P. Chr. Dahl: Strandinger og Strandingsgods