Vesterløkke alle, Middelfart


Vesterløkke Allé - et eftertragtet villakvarter på Hindsgavls mark.


Søndre Kirkegård, indviet 1924, anlagt på Vesterløkken. Bag kirkegården rejser Hindsgavls skove sig.

Intro

Vejen har navn efter Vesterløkken, en stor mark under Middelfart, der o.1700 blev solgt til Hindsgavl.

Vesterløkken var en stor mark, der oprindelig hørte til Middelfart markjorder. Den blev i 1696 solgt af købmand Hans Svendsen, der boede i købmandsgården ved Torvet ( i dag Grønnegade 2) til Caj von Ahlefeldt, ejer af Hindsgavl. Hans Svendsens Lykke, som den hed i godsets bøger, blev formelt lagt ind under Hindsgavls jorder i 1780erne. Vesterløkken afgrænses af Adlerhusvej (alléen fra Hindsgavl) og Kongebrovej. Den blev erhvervet af Middelfart i 1921. Her opstod i 1920erne og 1930erne Middelfarts første større villakvarter. Vesterløkken er stadig et meget eftertragtet område i byen.

Vesterløkken tilhørte i slutningen af 1600-tallet købmand Hans Svendsen, Middelfart, der boede i den store gård ved Torvet, nuværende adresse: Grønnegade 2. Han var forpagter af Hindsgavl Ladegård 1685-95 og ville gerne købe hele godset fra Kronen, men kom ikke til det. Men hans mark kom til at indgå i Hindsgavls marker i 1700, og i 1790erne blev det stadfæstet, at Hans Svendsens løkke, som den hed i godsets papirer, skulle være en del af Hindsgavls jorder. Så i matrikelmæssig henseende er området stadig Hindsgavl Ejerlav. Da Middelfart i 1921 købte det meste af Hindsgavl-halvøen, kom Vesterløkken tilbage til Middelfart, og i 1925 blev hele halvøen lagt ind under Middelfart Kommune (i stedet for Middelfart landsogn). Hurtigt opstod et stort villakvarter, der stadig er et meget attraktivt kvarter i byen. Vesterløkken afgrænses af skoven, Adlerhusvej og Kongebrovej.