Vestergade 47-49, Ærøskøbing


Fredet bygning: Vestergade 47-49, Ærøskøbing, ligger dette butikshus i 7 fag fra ca. 1800. Kilde: Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv.


Fredet bygning: Butikshus i Vestergade 47-49, Ærøskøbing. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: Karl Johan Elmsgaard.

Intro

I Vestergade 47-49, Ærøskøbing, ligger et fredet butikshus fra ca. 1800 på hjørnet af Søndergade og Vestergade. Bygningen har mange fine bygningsdetaljer som gesimser og indramninger af vinduerne.