Vestergade (Tønder)


Dørportal ved det Angelske Palæ i Vestergade Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Dørportal ved Digegrevens Hus i Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Angels Palæ i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Thaysen-hus i Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Digegrevens Hus i Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Hus i nyrenæssancestil i Vestergade i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Vestergade i Tønder er gågade mod vest ned til Allegade. Her ligger mange interessante huse.

Vestergade er sammen med Storegade Tønder bys hovedgade. Vestergade blev asfalteret i 1934-35 og senere lagt i brosten o.1990. Der ligger flere interessante huse i gaden.

Vestergade 9 er Digegrevens Hus som blev opført i 1777 af kniplingshandler og borgmester Carsten Richtsen. Det ligner et langhus, men er et stavnshus. Det er et meget fornemt hus prydet af to karnapper og en overvældende indgangsdør i udpræget rokoko-stil. Karnapperne blev rekonstrueret i 1950 og forsynet med oprindelige sprossevinduer. Navnet Digegrevens hus skyldes ejeren o. 1900, digegreve Bendix Todsen.

Vestergade 11 er hjemsted for værtshuset Centralhalle er en af Tønders ældste endnu eksisterende værtshuse. Bygningen blev opført o.1800 af borgmester Carsten Richtsen, som et anneks til hans fornemme ejendom Vestergade 9, bedre kendt som Digegrevens Hus. Samtidig opførtes også en staldbygning i bindingsværk nordligst på grunden og ud mod Allégade. Denne stald er endnu fint bevaret i dag. I 1860 fik huset ny ejer og blev indrettet til gæstgiveriet ”Larsens Biergarten” og der var også servering i haven bagved huset. I 1866 blev bygningen forhøjet med en etage og fik sit nuværende udseende. I 1900 skiftede gæstgiveriet igen ejer og fik navnet Centralhalle. Efter 1920 blev gæstgiveriet hjemsted for Tønders keglespillere og skatspillere (et sønderjysk kortspil). Centralhalle rådede over otte værelser og var i mange år et meget billigt og folkeligt spisested. I 1978 købte kegleklubben Gut Holtz bygningen, som indtil 1984 var hjemsted for Tønders kegleklubber.

Vestergade 14 er Den Angelske Gård, opført i 1793-94 af købmand Hans Jensen Angel. Det er et stort langhus med høj kælder, hvoraf den vestlige del har været vinkælder. Facaden er prydet af en meget smuk dørportal i Louis Seize stil. Angel-slægten boede i huset indtil 1884, hvorefter købmand Siegfred Lorenzen købte det. I 1905 blev det indrettet som sæde for Tønder Landmandsbank, senere Handelsbanken. Senere er huset blevet privat beboelse.

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne


Hans Bachmann m.fl.: Tønders gamle kroer og gæstgiverier, Tønder 1995.
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980