Vestergaard, Vilstrupvej 2, Jerlev


Billede af stuehuset, Vilstrupvej 2, Vestergaard. ©Vejle Stadsarkiv


Billede af stuehuset, Vilstrupvej 2, Vestergaard. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Matr.nr. 10 A Ejerlav: Jerlev Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Gården fik matr. nr. 5 i 1688 og havde det frem til 1844. Herefter fik den matr. nr. 10 A. Vestergaard er en af sognets ældste gårde.

I 1664 ses hartkonet på gården at være på 10 tdr. ½ skp. og den ses at være beboet af Jørgen Poulsen.Ved Matrikuleringen i 1688 blev gårdens hartkorn sat til 5 tdr. 5 skp. 1 alb. Skovskyld 1 fjdk. 1/3 alb. Gården var nu beboet af Jens Rasmussen, der allerede i 1683 var blevet gift med Poul Lassens datter, Anna, fra gård nr. 10 i Jerlev. 1686 blev der ydet hjælp fra cassen på en tdr. byg.

Efter Jens Rasmussen flytter Giermand Povelsen til gården ca. 1695, da han dette år med tilladelse gifter sig med en pige fra Smidstrup sogn, Else Madsdatter, datter af Mads Olesen. I ægteskabet får de 4 børn, Poul 1696, Anne 1698, Maren 1701 og Mads i 1703, som får husfæste i Højen sogn 1736 ved at ægte Knud Andersens enke sammesteds. Giermand Povelsen dør i 1704. Enken gifter sig igen samme år med Jørgen Nielsen fra Højen, som overtager fæstet 27. august 1704. Det bliver deres søn, Niels Jørgensen, der er døbt 27. august 1710, som overtager gården den 23. sep. 1729. Faderen var da syg og sengeliggende og dør senere samme år. Besætningen på gården var da 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød, 10 får og bygningerne er 24 fag i byggelig stand.

Niels Jørgensen bliver kun på gården i kort tid, for allerede 2. marts 1730 ses Giermand Michelsen at have fået fæste, han er svoger til Niels Jørgensen for i 1730 giftede han sig med dennes søster Mette Jørgensdatter, som var født i 1705. Giermand var født 1695 som søn af Michel Hansen og Anna Andersdatter på gård nr. 4, Jerlev. Gårdens besætning er nu på 4 bæster, 4 køer, 3 ungnød, 8 får, bygningerne 44 fag i byggelig stand.

Næste mand på gården bliver Niels Christensen fra Mejsling, som gifter sig med Giermand Michelsens datter, Kirsten, den 10. juni 1758. Hun var født 1732, og Niels Christensen i 1735 som søn af Christen Mortensen og Maren Erichsdatter som sad på den halve gård nr. 1 i Mejsling. Giermand Michelsen bliver begravet den 5. december 1769, 75 år gammel.

Niels Christensen købte gården til selveje af Koldinghus Rytterdistrikt for 674 rigsdaler og 71 2/3 skilling den 28. oktober 1766, og han var en af mange gårdmænd i Jerlev, som ikke kunne klare en sådan købesum, så han måtte overlade den til Lüttischou på Haraldskær i 1773. Han blev dog siddende på gården, som han fæstede den 28. januar 1775, hvilket han gjorde frem til den 13. juni 1798, hvor han køber hele gården tilbage for 1.134 rigsdaler 3 skilling og får skøde fra Lautrup.

Samme år, den 17. juni, sælger han et stykke jord fra på 2 skp. 7/10 alb. hartkorn til Niels Lassen.

Første gang gården ses udførlig beskrevet, er i Brandtaksationen fra 1784. Her fremgår det, at gården er firelænget og består af stuehus i nord med tilliggende brøggers og stald på 14 fag, i mådelig stand; et staldhus i øst på 12 fag, også i mådelig stand; et ladehus i syd på 13 fag, også det er i mådelig stand; og endelig en bygning i vest bestående af 8 fag stuehus der bruges som aftægtshus med tilliggende stald og lade, denne bygning er i ringe stand.

Niels Christensen var enkemand i mange år, da hans hustru allerede den 29. april 1783 blev begravet - han blev selv begravet den 21. april 1812, 77 år gammel. Han solgte gården til sin søn Christen Nielsen efter han havde afhændet et stykke jord kaldet ”Opkær”, hartkorn 3 skp. 1 fjdk. 2 1/10 alb. Sønnen fik skøde den 9. oktober 1798

Christen Nielsen Kirkegaard blev gift med Karen Simonsdatter i Jerlev den 29. juni 1793, hun var datter af Simon Madsen og Anna Madsdatter fra gård nr. 7. Hun døde den 24. december 1828, 66 år gammel. På auktion bliver gården købt af Amtmand Selmer i Vejle og derefter solgt til gårdmand Laurits Jacobsen fra Høllund, i Ødsted sogn for 1.420 rbd. den 17 februar 1830 - gården havde da et hartkorn på 4 tdr. 5 skp. 3 fjdk. skovskyld 1 fjdk. 1/3 alb.

Christen Nielsen Kirkegaard rejste samme år (1830) til Ødsted sogn og 1832 videre til Højen sogn.

Laurits Jacobsen ankom her til sognet med hustruen Margrethe Jørgensdatter den 8. april 1830. Blot fem år senere døde Margrethe, hvorefter Laurits gifter sig med Ane Sørensen.

Som blot 53-årig dør Laurits Jacobsen Torndal i dec. 1844, han var født i Højen, faderen hed Jacob Hansen – enken sad nu på stedet frem til juli 1845, hvor hun indgik ægteskab med Morten Ladegaard Nielsen – denne sælger gården i 1863 til Peder Christensen Buhl – denne har den kun frem til 1874, hvor han skøder den til Mathias Pedersen Elfsen, som igen samme år sælger til Oskar Emil Jessien.

I 1878 byttede Jessien gård med Søren Madsen Pedersen fra Vangsgaard i Jerlev, beliggende over for kirkegården. Få år senere købte Jessien kroen i Jerlev.

Søren Madsen Pedersen har blot gården i to år. Derefter ses sønnen Søren Peder Sørensen at have fået skøde og dennes søn igen, Niels Chr. Sørensen, får den i 1911.

Han havde været Sognefoged i Jerlev i ca. 40 år og fik Dannebrogsmedaljen med Fortjenstmedaljen i sølv for sin indsats.

Gården brændte den 25. september 1905. Alle fire længer brændte ned i løbet af en halv time. Det menes, at branden opstod ved kakkelovnen i stuehuset omkring kl. 22.30 om aftenenen.

Før branden i 1905 lå gården tættere op imod kirkegårdsskellets sydvestlige ende. De nuværende bygninger er fra ca. 1905, hvor der hørte 80 tdr. land til gården samt 7 tdr. land skov. Gården blev ombygget 1978-79.

Niels Chr. Sørensens børn fik føjet gårdens navn ”Vestergaard” til deres eget. Sørensen sælger gården ca. 1957 og flytter til en nyopført ejendom på Vilstrupvej 18 i 1958. Han dør i nov. 1967. Herefter ses Niels Møller at have ejet gården, han var fra Sønderjylland. I hans tid opføres en ny avlsbygning i ca. 1960. Niels Møller solgte gården i 1964 til Jakob Peter Petersen, som får skøde den 1. okt. I hans tid brændte den nye avlsbygning i 1966, for igen at blive nyopført i 1967. Sønnen Poul bliver senere medejer på gården, som de har frem til 1990, hvor Poul Andersen overtager den. Han sælger bygningerne fra jorden i 1991, hvor den nuværende ejer Else Marie Nielsen fik skøde d. 1 sep.

Hun har i dag en Rideklub på gården.