Vestergård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Vestergård

Intro

Vestergårds anlægstidspunkt er usikkert. Gården var oprindelig en landsbyhovedgård i landsbyen Havbølle, hvorfra den blev udflyttet før 1639. Dette år er første gang hovedgården nævnes.