Vestergård


Vestergård, matr.nr. 10a. Gården ses i baggrunden midt i billedet.


Gårdejer Axel Martin Nielsen, Vestergård


Gårdejer Niels Hans Nielsen (til venstre) og hans bror


Vestergård

Intro

Vestergård, matr.nr. 10a, var fæstegård under Kronen og senere overdraget til Kirken. Gården blev i 1863 købt til selveje.

Vestergård var fæstegård under Kronen (Tryggevælde) indtil 22. sep. 1666, da borgmester i København Christen Andersen Dwerg fik gården i betaling for 683 rigsdaler. Borgmesteren afhændede gården til Skt. Nikolai Kirke i København den 3. feb. 1690. Efter kirkens nedlæggelse blev gården i 1819 lagt under Vor Frelsers Kirke i København, hvorfra den i 1863 blev købt til selveje. Det var hovedsagelig kronen, kirken og adelen, som ejede fæstegodset, og af disse havde kirken særlige forudsætninger for at samle gods. De fleste mennesker søgte nemlig, mens de endnu var i live at sikre sig efter døden. De gruede for skærsilden, men de vidste, at de ved at betale for årlige sjælemesser og ved gaver til kirken kunne slippe hurtigere igennem. Af denne årsag blev mængder af ejendomme landet over tilskødet kirken og også fra Greve kendes et sådant tilfælde, idet Cecilie, Ove Kages hustru, den 29. sep. 1285 skødede sin gård til Skt. Agnete Kloster i Roskilde som betaling af gæld og som gave. Da hendes mand året efter deltog i drabet på Erik Klipping i Finderup Lade og i 1287 blev erklæret fredløs, var det sikkert klogt, at ægtefællerne sikrede sig kirkens forbøn. Efter reformationen kom gården sammen med det øvrige kirkegods under kronen, blev nævnt i 1572 i rigskansler Eiler Grubbes forleningsbrev på Tryggevælde og er sikkert identisk med gården matr.nr. 10a, der i 1664 var den eneste af byens gårde, som hørte under Tryggevælde.

1. Oluf Nilausen, før 1664 2. Niels Andersen, 17. apr. 1734 3. Peder Nielsen, 14. dec. 1773 4. Niels Hansen, 15. okt. 1790, gm fg enke 5. Jens Christensen, 15. mar. 1822, fg svigersøn 6. Bodil Nielsdatter, 3. nov. 1863 fg enke 7. Niels Olsen, 19. jan. 1864, fra Tranegilde 8. Karen Olsdatter, 12.maj 1877, fg enke 9. Ole, Niels Christian, Ane Kirstine og Lars Peter Nielsen, 27. feb. 1894, fg børn 10. Niels Hans Nielsen, 20. jun. 1896, fra Assendrup 11. Axel Martin Nielsen, 15. jun. 1927, fg søn 12. Laura Ingeborg Nielsen, 8. okt. 1952, fg enke 13. Niels Leth-Jacobsen, 19. jan. 1960

''Sendt til publicering'' Der findes luftfotos, som bedes indsat.

''Publiceret''