Vesterfelt


Værftgården Vesterfelt i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Værftsgården Vesterfelt var en meget betydelig gård allerede o. 1600. Den nuværende firlængede gård er dog langt yngre.

Værftsgården Vesterfelt var en meget betydelig gård allerede o. 1600. Den nuværende firlængede gård er dog langt yngre. Stuehuset er fra 1849 og staldlængerne fra 1907. Gården er løbende blevet restaureret og står derfor i fin stand i dag. Vesterfelt er en del af et kulturmiljø der består af nogle af de bedst bevarede værftsgårde i den del af Tøndermarsken, som kaldes Ved Åen. Gårdene ligger i en bugtet øst-vest gående linie, der følger Vidåens gamle løb syd om Møgeltønder. Der er tale om nogle af de ældste bevarede og beboede værfter i Tøndermarsken. Mange af gårdene er typiske, vestslesvigske bygninger i blank mur og med høj tagkonstruktion, delvist med stråtag. Flere af værfterne Ved Åen stammer fra middelalderen, og mange stormfloder har ramt området op gennem især 15/1600-tallet. Mange af de velbevarede værfter er også bemærkelsesværdigt høje, blandt andet værftet Vesterfelt. Omkring midten af 1600-tallet var der Ved Åen en ansamling af 13 gårde, alle beliggende på værfter, som i dag til dels kan ses som forhøjninger i landskabet. Gården Vesterfelt var blandt de mest betydningsfulde marskgårde, og ejendomshistorien kan følges tilbage til 1700-tallet.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B

Vadehavets Kulturatlas Værftsgårde Ved Åen