Vesterende Ballum


Ballum kirke. Kirkegården og de tæt omkransende gamle huse. Fotograf: Henrik J. Møller

Intro

Vesterende Ballum er en af de bedst bevarede kirkelandsbyer i Vadehavsregionen.


Landsbyens profil er kendetegnet af kirken og kirketårnet, der ses vidt omkring i det åbne landskab. Nord og vest for landsbyen er en meget fin udsigt over Vadehavet og Ballummarsken.
Vesterende Ballum er et af de bedst bevarede eksempler på en kirkelandsby med gårde og ikke mindst mindre ejendomme placeret langs en gade, der leder rundt om hele kirken. Specielle er her de huse, der nærmest er bygget ind i kirkegårdsdiget. Vesterende Ballums huse ligger klods op ad kirkegårdens vest-, nord- og østsider. "De levende bor sammen med de døde".
Landsbyen nævnes i 1214. Vesterende Ballum i dag har nogle få gårde og en mængde småhuse. Husbebyggelsen er præget af de traditionelle arkengab over dørene og af de stejle halvvalmede og delvis tækkede tage.
I søfartens og knipleriets tid var der endda endnu flere huse. Dels boede her mange søfolk og kniplepiger, dels var Vesterende i ældre tid på trods af de privilegerede byers idelige protester vokset op til at blive en hel lille handels- og håndværkerby, der skal have betjent et større opland.
På sydsiden af kirken ligger et missionshus, der er opført i 1788 og fredet. Bygningen blev opført som tinghus for Lø Herred, hvor den rummede en dårekiste, celler til to arrestanter og bolig for en
arrestforsvarer. I 1826 blev bygningen indrettet til skole af Grev Schack og har siden 1859 fungeret som missionshus.

Litteratur
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 92-93.
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.

Kulturarvsstyrelsen - Vesterende Ballum