Vesterborg ApotekIntro

Et landapotek beliggende på den gl. Pederstrupvej

I begyndelsen af 1800-tallet fandtes ikke noget landapotek på Lolland. Ønsket om et apotek var dog til stede, da transportmidlerne var meget dårlige dengang. Syge måtte vente længe, før de kunne få deres medicin. Apotekeren på løveapoteket i Nakskov søgte derfor tilladelse til at oprette et filialapotek under Grevskabet Christianssæde-Pederstrup. Sundhedsstyrelsen mente dog, det var tilstrækkeligt, hvis grevskabets læge udleverede medicin til patienterne. I 1840 rasede en voldsom skarlagensfeber epidemi med mange dødsfald, hvilket blev medvirkende årsag til, at der i 1842 endelig blev oprettet et selvstændigt apotek I Vesterborg. Der var en gammel firlænget stråtækt gård under grevskabet, der blev indrettet til apotek. I de gamle længer var der stalde til diverse husdyr. Der var vaske- og brændehus, karlekamre, materiale- og urtekamre m.v. Apoteket var også en tid postsamlingssted, da posten til Fejø og Femø gik over Vesterborg, men da banen Maribo-Bandholm blev oprettet, var det kun de 3 gående postbude, der brugte stedet. Herudover var der en urtekramsbod og udskænkningssted af brændevin. En pot brændevin (1 liter) kostede dengang 32 øre. Den første apoteker var Carl Gustav Krenchel, som havde apoteket frem til sin død i 1874. 63 år senere blev en sønnesøn J.C.G Krenchel også apoteker i Vesterborg — 1937-1947. I 1847 blev der opført en ny hovedbygning med fast tag nærmere vejen, mere tidssvarende og større. Det er den bygning, der stadig ligger på stedet. Af de oprindelige bygninger er der i dag kun én tilbage. I 1951 blev apoteket udvidet med en tilbygning ind mod gårdspladsen. Her blev indrettet et laboratorium, og da der var mange brandfarlige væsker, der skulle opbevares forsigtigt, blev der indrettet et brandfrit rum samt depot og skyllerum i kælderen. I 1959-60 blev der opført en ny bolig til provisoren samt 2 nye garager på den grund, hvor et af de gamle huse havde ligget. I den årrække apoteket har eksisteret har der været 9 apotekere tilknyttet. Erik Petersen, der kom i 1964, drev apoteket frem til sin død i 1980. Det havde i flere år været på tale at nedlægge eller sammenlægge apoteket med Nakskov eller Maribo. Derfor blev der, efter Erik Petersens død i 1980, ikke ansat en fast apoteker, før man kunne finde en løsning. Godsforvalter Peer Poulsen i Halsted købte bygningerne og lejede dem ud til Sundhedsstyrelsen. I tiden derefter drev Sundhedsstyrelsen apoteket med en ansat bestyrer. Langt om længe blev alle parter enige om at flytte apoteket til Søllested. En del af det gamle alderdomshjem blev indrettet til apotek og stod færdig til indvielse i 1985.

''Publiceret''