Vester Ulslev Kirke

Såkaldte sørgerande, hvor de forgyldte bogstaver er kantet med sort.


Veteran fra 1864

Intro

Kirken har romansk kor og skib med et yngre, gotisk tårn. De høje mure og korets gavl er sparsomt udsmykkede, og gavlenes kamtakker er ikke oprindelige. Tårnets pyramidespir er dækket med træspåner.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Gravminderegistrering på Vester Ulslev kirkegård