Vester Nykirke


Vester Nykirke


Vester Nykirke - Døbefonten


Vester Nykirke - Kirkerummet


Vester Nykirke - rokoko salmetavle


Vester Nykirke Alterretabel

Intro

Kirken er fra omkring 1200 i romansk stil. Våbenhuset og tårnet er fra 1700-tallet. Våbenhuset har måske afløst et tidligere fra 1500-tallet.

Navnet Nykirke stammer formentlig fra en opdeling af Grimstrup sogn.
Kirken nævnes første gang i 1291.

Kirken er hovedkirke i Fåborg-Vester Nykirke sogne efter reformationen og frem til 1859, hvor kirken bliver annekskirke til Grimstrup-Vester Nykirke sogne. I 1978 overgår kirken som anneks til Vejrup Sogn. Måske for at tilpasse sognegrænserne til de nye kommunegrænser.
Der er nogle få gravminder (epitifaer) i kirken. Bl.a. et over kunstneren Jeppe Stavn, som virkede på Endrupholm omkring 1800. Der findes desuden nogle stolerækker med herremændenes navnetræk fra omkring 1600.

Alterretabel
Et sjældent stativ fra omkring 1200. Stativet har båret et krucifiks. Indtil 1904 tjener det til at støtte den nuværende altertavle. I 1904 bliver stativet kasseret og sat ud på kirkegården til 1905, hvor man bliver opmærksom på, at det er både gammelt og sjældent. Det bliver derfor sendt til Nationalmuseet.

Rokoko Salmetavle
Der er to ens rokoko-salmetavler i kirken. Øverst er malet Thøger Reenberg Theilman og hustrus våben.


Vester Nykirkes Bygningshistorie
Kirkebygning - o. 1200
Tårn - Senmiddelalder
Spir - 1764
Istandsættelse - 1690-1700
Våbenhus - 1769-88
Istandsættelse - 1948-50
Omsætning - 1983