Vester Nebel by


Den gamle skole i Vester Nebel skole ca. 1920. Til højre ses Kvindeegen, plantet ca. 1915. Fotograf ukendt.


Vester Nebel kirke ca. 1920 - 40. Fotograf P. Andersen, Århus??

Intro

Vester Nebel, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Nuværende Vester Nebel by er ikke nogen gammel by, idet byen først opstod 1901 omkring kirken. Det gamle Vester Nebel (Gl. Nebel) var en samling gårde, som lå ved nuværende Nebelvej ved gården Grønvang.

Skolen
Vester Nebel Sogn fik sin første skole i 1829. Der blev bygget to skoler, en i Ølufvad og en ved kirken, helt inde ved kirkegårdsdiget. Til det lille skolehus ved kirken (som var sognets hovedskole) blev der i 1842 købt 5½ tdr land, som fungerede som degnelod. Denne mark fungerede som degnelod frem til omkring 1910.

I 1881 blev tilkøbt lidt mere jord ved den lille skole og en ny skole blev opført ved siden af kirken. Denne skole fungerede frem til 1956. I 1956 blev den nuværende skole (Stokbrovej 16) bygget på den gamle degnelod. Den gamle skole blev herefter udlejet frem til 1960 og derefter nedrevet. Der havde været planer om at ombygge den til alderdomshjem.

Den nye skole er siden blevet udvidet, første gang i forbindelse med nedlæggelsen af Ølufvad Skole i 1968, senere i 1975/76. Skolen fungerede frem til 2011 og blev da nedlagt.