Vester Nebel Skole


Vester Nebel Skole

Intro

Vester Nebel Skole, Koldingvej 2.

Vester Nebel Sogns skolehistorie kendes fra 1693, da kirkeskriver Jacob Jensen anmodede stiftamtmanden i Ribe Stift om tilskud til at oprette en børneskole. Det blev ikke bevilget. Først i 1800-tallet fik man en skole i Vester Nebel, den første skoles lokation kendes ikke, og den anden lå på samme sted som den nuværende skole, selvom bygningen ikke længere eksisterer. I 1887 blev en fin rødstensbygning opført langs med landevejen, den står stadig og rummer i dag skolens musiklokale. I 1925 blev der opført endnu en bygning med klasseværelser og lærerbolig, og i 1939 en vinkelbygning med gymnastiksal. Med skoleloven i 1937 var der blevet stillet krav om gymnastiksal, så Vester Nebel var tidligere med end mange andre landbyskoler. Denne fløj var tegnet af den lokale arkitekt Sigurd Madsen fra Dons, der tegnede mange skoler efter besættelsestiden. Siden er der fulgt adskillige om-og tilbygninger: I 2000- 2001 en stor fløj til indskolingen og fritidsordningen og sidst en forbindelsesfløj mellem denne og den gamle del i en meget moderne arkitektur. Vester Nebel Skole går i dag fra 0.-6. klasse, herefter skal eleverne videre på overbygningen på Almind-Viuf Fællesskole.

''Publiceret''