Vester Mølle, Vestermøllevej, Give


Vester Mølle omk. 1900


Vester Mejeri 1883 - 1916. Personer fra v.: Ole Rauff Iversen, ukendt, Anton Jensen, Jens Chr. Jensen (møller) Christen Jensen, Marinus Olesen, en mejerske, Niels Madsen, Thorvald Jacobsen, Anders Breinbjerg.

Intro

Vester Mølle er en gammel vandmølle beliggende Ved Skjernås gennemløb mellem Rørbæk sø og Kulsø. Der har gennem tiderne også været stampemølle, savværk, høkerbutik og mejeri i møllen.

Tiden før 1800 Det meste af tiden har Vester Mølle hørt under Rørbæk. Til tider bortforpagtet andre tider drevet fra Rørbæk. De to første møllere vi kender navn på er Anders Christensen og Peder Nielsen. I matriklen 1688 hed mølleren Søren Knudsen han omkom i møllen i 1714, formentlig kom han i klemme i mølleriet, som det skete for mange møllere. En kort periode derpå hed mølleren Knud Andersen (Møller), han fæstede en gård i Lindet. Så allerede i 1718 var der kommet en ny Jens Andersen Gjern, han døde i 1737, enken fortsatter som fæster med en møllersvend der hed Just Høvinghoff, en søn fra Arvad Mølle. I 1739 havde han overtaget fæstet. I 1750 var Laurids Christensen blevet fæster, kontrakten løb til 1757, han fortsatte som møllersvend til 1760. da fæstede han en gård i Lindet. Han efterfulgtes af Jens Jensen og Just Christensen, der var der indtil han fæstede Justenborg, som han købte i 1794. Den sidste fæster hed Lars Christensen.

Nye ejere.I 1806 solgte Christen Christensen på Rørbæk møllen til fuldmægtig Christen Leth fra Højris, han var jævnlig på lånemarkedet, så i 1825 blev møllen sat på tvangsauktion, Mette Marie Tolstrup overtog den, Leth rejste til Øster Hornum. Allerede i 1830 gik møllen igen på tvangsauktion og blev overtaget Niels Zacho fra Sønder Mølle ved Viborg. I 1834 solgte Niels Zacho møllen til Ditlev Christian Høffner, der allerede i 1836 mageskiftede med Andreas Nicolai Rothenborg, Hammer Mølle. Igen i 1840 var der mageskite til Søren Nielsen (Møller), Trollerup, I 1845 bortforpagtede Søren Nielsen mølle med stampeværk til Rudolph Bernhard Knop. Søren Nielsen døde i 1853, hustruen Ane Jensdatter sad i uskiftet bo da hun i 1854 solgte mølle til Jens Thyregod på Rørbæk, hans svoger J. Helms på Skaarupgaard og Simon Christensen i Risager.

Igen under Rørbæk.I 1857 købte Jens Thyregod de to andres andele i møllen. I 1869 solgte han møllen til Carl Michelsen der var søn fra Mindstrup. Da var der både savværk og stampeværk på møllen. Ved folketællingen 1870 boede der 21 mennesker på møllen. I 1875 solgte han møllen til Jens Christian Jensen fra Sindbjerg. Det var ham der oprettede høkerbutik i møllen.
I 1883 oprettede bønder fra Vester og Rønslunde i Ejstrup Sogn et mejeri ved møllen, den blev drevet til 1916 da man byggede et nyt i Vester by.
Jens Christian Jensen døde i 1904, hans søn Kristen Terkel Jensen overtog. I 1913 overtog Niels Jensen, Rørbæk, møllen, der stadig er i slægtens eje.

Kilde: Thyregod Gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen


"Thyregod Gårdhistorier" af Ejner Bjerre Jørgensen.
Lokalhistorisk Arkiv