Vester Hæsinge


Landsbyen Vester Hæsinge på Fyn. Vester Hæsinge Brugsforening. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Vester Hæsinge på Fyn. Vester Hæsinge Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Vester Hæsinge på Fyn. Vester Hæsinge Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Vester Hæsinge nævnes første gang i første halvdel af 1300-tallet som Hesringe, og i 1453 som Wester Hæsinge. Forleddet kan være afledt af tillægsordet hass (hæs), af tillægsordet has (grålig) eller af navneordet has. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne.