Vester Bregninge


Landsbyen Vester Bregninge, Ærø: I baggrunden ses Bregninge Mølle. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Vester Bregninge, Ærø: Brugsen. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Vester Bregninge, Ærø: Kirken og brugsforeningen. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Bregninge er nævnt første gang 1398 i formen Bregningh. Forleddet er afledt af plantenavnet bregne. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbyggernavne eller - som her - naturnavne.