Vestavej


Asterioden Vesta

Intro

Navngivet den 5. oktober 1964. Vejen ligger i Stjernekvarteret og er opkaldt efter asteroiden Vesta, der er den næststørste kendte asteroide og den klareste set fra Jorden.

Vejen var oprindelig den østlige del af Havebakken. I forbindelse med byggemodningen af det nedlagte haveselskab Scheelsminde og den resterende del af haveselskabet Søndermarken II blev Stjernevej forlænget mod syd, og vejene Agertoften, Grønnevænget, Havebakken samt Søndermarken (nu Lunavej) blev gennemskåret. For de tre sidstnævntes vedkommende, så der ikke længere var forbindelse mellem de oprindelige østlige og vestlige dele af vejene. De tre østlige dele af vejene fik henholdsvis navnene Junovej, Vestavej og Hermesvej.

Aalborg byrådsforhandlinger 8-1-1-64