Verninge


Mindesten i Verninge over veteraner fra de slesvigske krige


Postkort. Verninge Missionshus. Tilhører Erling Lykke.

Intro

Verninge nævnes første gang 1383 som Værninghæ. Forleddets oprindelse er omstridt. Det kan være:1) ’wærn’ (forsvarsanlæg, befæstning). 2) ’warn’ (af wara (udmark)). 3) ’wærn’ (behagelig, rolig). 4) ånavnet ’Wærn’. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbyggernavne eller naturnavne.