Vennergård

Intro

Hovedgård - nævnt første gang 1422 - ejer Chresten Fastie. Ophørt som hovedgård i 1798, ved auktion og frasalg af bøndergods.

Fastie slægten ejede Vennergård indtil 1600, og var også ejer af godset Katholm på Djursland, som i 1545 ophøjedes til sædegård. Gravsten over ridder Christen Fastie -død 1557- og hustru Anna Clausdatter opsat i sydmuren i Velling kirke. Deres søn Thomas Fastie (1537-1600) var lensmand. Ved hans død i 1600 hørte der til hovedgården 60 tdr.hartkorn og dertil 372 tdr.hartkorn bøndergods. I 1600-1700 tallet skiftede gården ofte ejere, og i perioder havde den samme ejer som Rydbjerg. I 1768 fik Mads Optius kgl.bevilling til frasalg af bøndergodset, som forløb over 30 år. I 1856 deltes ved arv, og en ny gård - Nørre Vennergård (nu Ny.Vennergård) op førtes nord for landevejen. 1874 købes gården af Anders Jensen Noe fra Fjordvang. I 1937 udstykkes en gård øst for, til Sven Noe.