Venner å

Intro

Bro over Venner å. Tidligere vadested 100 m længere mod vest. To meter øst for nuværende bro er der på sydsiden rester af stolper fra træbro. Her lå på nordsiden smugkroen "Stapp-om". Mens der var færge fortælles det, at overfarten var dyrere for folk fra Stauning.

i 1943 blev å forløbet ændret og rettet ud i forbindelse med afvanding af Lem kær enge og Venner-Velling fjordenge. Står man på broen og kigger mod øst, er det lige ud Nørby landkanal, som er Nørby bæk lagt op til et højere niveau, og det gamle forløb er blevet til afvandingskanal, hvorfra vandet pumpes 1.5-2 m op. Vandløbet som drejer mod nord er Venner å, som også er forlagt, og det gamle å løb er nogenlunde den nuværende afvandingskanal. Å løbet er sikret med diger, som forhindrer overløb til de lavereliggende arealer. Hvilket dog alligevel er sket i 1981, og 2005. Længere mod vest er der anløbsbro og shelters. Diget på nordsiden af åen fortsætter langs fjorden til Velling kirke.