Veng Klosterkirke


Veng Kirke.


Veng Kirke 2.

Intro

Oprindeligt var Veng Kirke ved Århus en klosterkirke for et benediktinerkloster. Kirken er nok opført omkring 1100, men munkene forlod allerede stedet i løbet af århundredet for at slå sig ned i Øm. Kirken er et af de vigtigste romanske monumenter inden for kirkearkitekturen...

Oprindeligt var Veng Kirke ved Århus en klosterkirke for et benediktinerkloster. Kirken er nok opført omkring 1100, men munkene forlod allerede stedet i løbet af århundredet for at slå sig ned i Øm. Kirken er et af de vigtigste romanske monumenter inden for kirkearkitekturen. Det skyldes blandt andet det strikte grundplan og de to afrundede sideskibe. Der er ikke noget egentligt forbillede for kirken. Men de dekorative elementer i bygningen har hentet inspiration fra England, Rhin-egnene og Nordfrankrig. ''Begravet udenfor kirkegården'' Nord for Veng Kirke havde hovedgården Sophiendal tidligere sin egen indgang til kirkegården. Her ses et besynderligt to meter højt monument af støbejern. Det består af to dele, et egentligt gravmonument med kors og indskrift og så et podium med en liggende hund. Monumentet er rejst 1855 over Elisabeth Rosenkrantz. Hun var i familie med ejerne af Sophiendal, som havde deres egen plads på kirkegården. Kirkens protokol fortæller imidlertid, at man ikke ville give tilladelse til, at Elisabeth Rosenkrantz blev begravet på familiegravstedet. Begrundelsen var, at hun ikke tilhørte den gren af familien, som boede på Sophiendal. Derfor blev kirkegårdsdiget mod Sophiendal brudt ned og flyttet et stykke ind på hovedgårdens jorde, hvor Elisabeth blev stedt til hvile. Kirkeværgerne accepterede løsningen.