Venezuela Kolonihaveforening


Benzintank transporteres i land omkring haveforeningen Venezuela.


Kolonihaveforeningen Venezuela set fra Randers Fjord.

Intro

Kolonihaveforeningen Venezuela blev oprettet i 1948 under navnet Østre Enghave. Navnet Venezuela stammer fra det første kolonihavehus, der blev bygget i kolonien.

Østre Enghave
Venezuela Kolonihaveforening hedder egentlig Østre Enghave og blev oprettet i 1948. Navnet Venezuela stammer fra det første kolonihavehus, der blev bygget i kolonien. De første kolonihaver i Danmark blev anlagt i Aalborg i midten af 1880’erne. Her anlagde sagfører Jørgen Berthelsen små haver for Aalborgs arbejderbefolkning. Efterhånden som kolonihavebevægelsen vandt terræn og forståelse i hele landet, opstod tanken om en organisation. Den 11. maj 1908 blev Kolonihavelejerforeningens Forbund dannet. Senere blev navnet ændret til Kolonihaveforbundet. Randers afdelingen blev oprettet i 1919. Kolonihaverne blev et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte bykvarterer. Nogle familier flyttede endda ud i kolonihaven i sommermånederne. Kolonihaverne er også nyttehaver, hvor mange familier dyrkede vigtige tilskud til lønnen og kosten. De mest elementære former for kolonihaver er formentlig ”kartoffelhaverne”, der var meget almindelige under 1. verdenskrig. En del af de arealer, hvor de blev anlagt, er senere bebygget, da hensigten med dem kun var at yde foreløbig hjælp. I de fleste større danske byer blev der stillet jord gratis til rådighed til dette formål i perioden 1914-1918. I mange tilfælde blev der foruden kartofler også dyrket kål, gulerødder og rødbeder. I 1920érne og 1930érne havde haverne funktion som grønthaver eller køkkenhaver.