Vendersvold/Æ Vold


Terrænmodel. Vendervolden se på terrænmodellen parallelt mellem jernbanen i vest og landevejen i øst

Intro

I Sønderjylland syd for Øster Løgum ligger Vendersvold også kaldet Æ Vold. Den er anlagt i midten af jernalderen mellem to mosedrag. Volden indgik i afspærringen af en vigtig passage for færdsel op gennem Jylland...

I Sønderjylland syd for Øster Løgum ligger Vendersvold også kaldet Æ Vold. Den er anlagt i midten af jernalderen mellem to mosedrag. Volden indgik i afspærringen af en vigtig passage for færdsel op gennem Jylland. I dag er det meste af volden jævnet, mens andre dele ikke ser ud af mere end et almindeligt markdige. Langs nordsiden af volden har der været en voldgrav. Den har været op til halvanden meter dyb. Lange partier af voldgraven ses stadig tydeligt i landskabet. Volden, voldgravens og palisadernes placering tyder på, at anlægget er bygget mod angreb fra nord. ''Træpæle viser præcist byggeår'' Arkæologiske udgravninger har vist, at der blev opført en palisade få meter nord for voldgraven i år 279. Grunden til, at man kan datere palisaden så præcist, skal findes i naturen. Da Haderslev Museum udgravede volden i 1988-89, blev der nemlig fundet velbevarede trærester af selve palisaden. Ved at kigge på årringene i de tilspidsede palisadepæle, kunne man helt præcist fastslå det år, egetræerne var fældet. Den tid, hvor volden blev bygget, var præget af ufred og magtkampe mellem forskellige småkongedømmer. Adskillige fund af hærudstyr i moser rundt omkring i Østjylland og på Fyn viser, at der har været adskillige konflikter og kampe i området i århundrederne omkring 279.