Vemmetofte Kloster


Vemmetofte Kloster


Vemmetofte Kloster er under monarkens protektion. Her hilser Christian X på personalet under et besøg i 1930'erne


Vemmetofte Kloster under ombygning 1906


Vemmetofte Adelige Jomfrukloster med J. Th. Zeltners cementbånd på facaden før ombygningen i 1907-09


Vemmetofte Kloster set fra oven


Fruerstuen på Vemmetofte Kloster

Intro

Vemmetofte har været kloster siden 1735, først for adelige jomfruer. Siden 1975 har både ægtepar og enlige mænd og kvinder kunnet bo i den gamle herregård, hvis historie går tilbage til middelalderen.

Ishuset ligger lige nord for klosterhaven. I huset blev fødevarer opbevaret på is tidligere i dette århundrede.
Går man ind i huset, er det tydeligt at se de dobbelte mure.


Verdens Ende er betegnelse for hvortil Vemmetofte Klosters adelige jomfruer måtte gå uden tilladelse. Alleén til Verdens Ende fik navnet Evighedsstien.
Stien er en lindealle, der fører direkte fra klosterbygningen mod nord, gennem klosterhaven og videre ud i Dyrehaven.


Kirkerummet var oprindelig folkestue, som i 1630 blev indrettet til kapel for det daværende herskab, Tyge Brahe og Berete Brok.
Fra den tid er bevaret en smuk prædikestol forsynet med billeder af de fire evangelister. Rummets særegne karakter understøttes af en samling malerier af hofmaleren Henrik Krock, der viser Jesu lidelseshistorie.

Fra kirkerummet førte en smal og stejl løntrappe op til Fruerstuen på 1. sal. Trappen er nu indmuret i østsiden.

I dag fungerer kirken som almindelig sognekirke og der er kun afgang for offentligheden i forbindelse med kirkelige handlinger.


Kirkegården findes i Dyrehaven øst for Klosterhaven sammen med et lille kapel.
Den er anlagt, hvor prinsesse Sophie Hedevig tidligere havde sin lysthave med blandt andet påfugle.


Haven er ikke stor, men der er en god herregårdsstemning i det engelske anlæg, der har afløst Prins Carls barokhave.
I haven er blandt andet et lille stråtækt thehus og en 300-årig lindeallé. Der er fri adgang til klosterhaven. For åbningstider se Vemmetofte Klosters hjemmeside.