Vemmetofte Kloster


Vemmetofte Kloster


Vemmetofte Kloster er under monarkens protektion. Her hilser Christian X på personalet under et besøg i 1930'erne


Vemmetofte Kloster under ombygning 1906


Vemmetofte Adelige Jomfrukloster med J. Th. Zeltners cementbånd på facaden før ombygningen i 1907-09


Vemmetofte Kloster set fra oven


Fruerstuen på Vemmetofte Kloster


Kaminparti i fruerstuen

Intro

Vemmetofte har været kloster siden 1735, først for adelige jomfruer. Siden 1975 har både ægtepar og enlige mænd og kvinder kunnet bo i den gamle herregård, hvis historie går tilbage til middelalderen.

Ishuset ligger lige nord for klosterhaven. I huset blev fødevarer opbevaret på is tidligere i dette århundrede.
Går man ind i huset, er det tydeligt at se de dobbelte mure.


Verdens Ende er betegnelse for hvortil Vemmetofte Klosters adelige jomfruer måtte gå uden tilladelse. Alleén til Verdens Ende fik navnet Evighedsstien.
Stien er en lindealle, der fører direkte fra klosterbygningen mod nord, gennem klosterhaven og videre ud i Dyrehaven.


Kirkerummet var oprindelig folkestue, som i 1630 blev indrettet til kapel for det daværende herskab, Tyge Brahe og Berete Brok.
Fra den tid er bevaret en smuk prædikestol forsynet med billeder af de fire evangelister. Rummets særegne karakter understøttes af en samling malerier af hofmaleren Henrik Krock, der viser Jesu lidelseshistorie.

Fra kirkerummet førte en smal og stejl løntrappe op til Fruerstuen på 1. sal. Trappen er nu indmuret i østsiden.

I dag fungerer kirken som almindelig sognekirke og der er kun afgang for offentligheden i forbindelse med kirkelige handlinger.


Kirkegården findes i Dyrehaven øst for Klosterhaven sammen med et lille kapel.
Den er anlagt, hvor prinsesse Sophie Hedevig tidligere havde sin lysthave med blandt andet påfugle.


Haven er ikke stor, men der er en god herregårdsstemning i det engelske anlæg, der har afløst Prins Carls barokhave.
I haven er blandt andet et lille stråtækt thehus og en 300-årig lindeallé. Der er fri adgang til klosterhaven. For åbningstider se Vemmetofte Klosters hjemmeside.


Vemmetofte Kloster er ud over at være hjem for omkring 26 beboere også et gæstfrit sted, hvor der holdes koncerter og foredrag, hvortil klostret åbner for adgang til disse arrangementer. Når man så som gæst sidder og lytter, kan man betragte den flotte kamin, som pryder Fruerstuen mellem de læderguldtryk beklædte vægge. Øverst på kaminen er afbilledet to våbenskjold, nemlig Thyge Axelsen Brahe og Berette Brahe, førstnævnte junker af en adelig slægt og nevø til astronomen Thyco Brahe og sidstnævnte datter af Vemmetoftes ejer Eske Laugesen Brock fra dennes død i 1625 til sin egen alt for tidlige død i 1639. Det forlyder, at dødsårsagen var forkert (giftig) medicinering fra hendes læge. Året efter døde også hendes mand Thyge Brahe, så han kun nåede at eje Vemmetofte 1år. Inden da havde han ejet flere godser rundt omkring i landet, men som andre herremænd på den tid satte han stort set det hele til og efterlod en voldsom gæld på 360.000 kroner – mange penge på den tid. Det er måske derfor at han indsatte sit motto på kaminen i 1637, mens hans kone levede og altså ejede Vemmetofte. Der står: NULLA CALAMITAS SOLA Hvilket betyder Ingen ulykke kommer alene. Men Vemmetofte har overlevet