Velling præstegård

IntroStuehus bygget 1832 efter stormskade. Forpagterbolig bygget 1924 - nedrevet 2015. Laden nedtaget 1993 og genopført på Røde kro. Staldbygning fjernet og garage bygget i 2015. Bolig for præsten i Velling, hvor kan nævnes Olivarius 1785-1817, som vedholdende klagede over den dårlige økonomi i embedet. Skrev i 1807 en fortegnelse over 150 dialektord brugt i Velling til Videnskabernes dialektordbog.Druknede i gårdens brønd i 1817. 1830 kommer C.F.Hassenfeldt til Velling. Han er første grundtvigske præst udenfor København, og får stor betydning for det åndelige liv i Velling. Over hoveddøren sidder en gipsafstøbning af en medaljon til de frivillige i tre-årskrigen 1848-50 udført af maleren Constantin-Hansen. Medaljonens bagside hænger i beværtningen Nyhavn 27.