Velling plantage - mindesten

Intro

Aktieplantage etableret 18887.

Stiftende generalforsamling 26.nov.1887. Det var mager lyngbegroet hedejord med få huse. Der var ca 130 ha, som financieredes ved udstedelse af aktier 43. kr/ aktie eller 50.kr afdraget over 10 år. Anbefalet af Enrico Dalgas - Hedeselskabet, som et godt projekt for andre til inspiration. Plantørbolig bygget 1892. I 2018 186 HA ejet af ca. 240 anpartshavere med 1.000 anparter. Pasningen forestås af Hedeselskabet, mens jagten varetages af et jagtselskab, som betaler en årlig leje. Bag plantørgården på modsatte side af vejen, ligger en gravhøj - Gretterhyw - og syd for plantagen tæt på Skraldhedevej ligger en anden gravhøj - Wolshyw (Oles høj).