Velling kirke opført i 1100-tallets anden halvdel.

IntroKirken er viet til Sct.Mauritius - en romersk soldat - som blev martyr for ikke at ville afsværge sin kristne tro. Kirken har oprindelig haft et stort vesttårn opført af granitkvadre. Det blev revet ned i senmiddelalderen i forbindelse med kirkens udvidelse mod vest, og et sengotisk tårn af teglsten blev opført i stedet. Fornemme romanske stenbilleder i form af dyrerelieffer omkring den tilmurede syddør. Granitskærver fra tilvirkningen af kvadre kan stadig ses ved skrænten vest for kirken. I den tilmurede syddørs åbning er opsat herremanden til Vennergård- Christen Fasti og hustrus -gravsten fra midten af 1500 tallet. I våbenhuset står en gravsten over studehandler Jens Strandbygård til Tranmose ,hvorpå en stud er afbildet. Altertavlen er fra 1619 med nye billeder fra 1972 af Dan Sterup Hansen. Samme år blev monteret et tårnur. Kirken blev gennemgribende restaureret i 1890, hvor de fleste af murene blev understøbt, kvadrene sat om og nye vinduer isat i sydmuren. Kirken blev først selvejende i 1947, hvor en kreds af Vellings beboere købte kirken for 17.000 kroner, af 5 privatpersoner, som da stod som ejere. Senest restaureret i 1958 og 2008.