Velling bugt.
Intro

Lavvandet vig beliggende på østsiden af Ringkøbing fjord, ud for Velling kirke. Vanddybden er under ½ m. Tidligere var her en stor svanekoloni, men i takt med en renere fjord og mindre tang og grøde er fødegrundlaget blevet mindre attraktivt. I isvintre, gode muligheder for skøjteløb.

Der har tidligere - i 1500 tallet været åben mod havet. og der er strandvolde mod både syd og nord. På grund af det lave vand, har der både i 1844 og 1956 været planer om at inddæmme og afvande bugten, men uden virkeliggørelse. Ud for Velling kirke ligger øen Sct.Helena, som efterhånden er næsten landfast. Det samme gælder en ø. som har været ud for Røde bro vejen. Ud for kirken fortælles det at Pe`Smè gravede et hul, for at hans lidt omfangsrige kone Laurine kunne få vand over hele kroppen ved badning - kaldet "Laurines hwol"