Velling Kirke
Intro

Den anselige romanske kirke ligger tæt ved fjorden. Kirken har mange velbevarede kvaderstensdetaljet Fornemst er den tilmurede syddør med karmsten af relieflkvadre med billeder af løver, fugle og drager.

I døråbningen er der indsat en stor ligsten over Chr. Fasti til Vennergård (død 1557) og hans hustru Anna Clausdatter. Indvendig i kirken skal man bl.a. bemærke to svære vægpiller, som måske har været beregnet til et dåbskapel eller et tårn som i Hee. Her findes et rigt træinventar fra renæssancen, bl.a. herskabsstole fra 1602 med adelsvåbnet Den pompøse altertavleopbygning fra 1619 har moderne alterbillede fra 1972 udført af Dan Sterup Hansen.

''Publiceret''