Vejvisersten


Vejvisersten Varde-Horsens.


Vejvisersten Varde-Horsens.

Intro

Stenen viser til Varde mod syd og til Horsens mod nord, idet den gamle vej til Horsens gik over Overgård i Ørnhøj og derfra mod syd-øst til Horsens. Stenen stod oprindelig, hvor Kærhusvej, som var den gamle landevej fra Ringkøbing, udmundede i Hovedvejen Varde-Hol-stebro nord for Brejning kirke.

Stenen står i dag, hvor Gl. Landevej mod Videbæk begynder ved Brejningvej syd for Brejning kirke.