Vejspor fra bronzealderen ved Tinghøje


Vejsporene er tydelige om sensommeren, hvor det gulnede græs viser forløbet. Kigger man nærmere efter, kan man også se fordybningerne i jorden. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Det lille hedeområde ved Tinghøje er fredet. Her findes et af de smukkeste steder langs Drivvejen, og her ses også hjul- og vejspor, som viser færdsel tilbage i bronzealderen. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Gravhøjene er plyndrede. Gravrøverne gravede simpelthen et hul fra oven, hvorefter de kunne hente gravens rigdomme op. Ingen ved i dag, hvad gravhøjene her på stedet indeholdt. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt


Alsangspladsen på Tinghøje er markeret med en stensætning. Fotograf: Charlotte Lindhardt, 2005. Ribe Amt

Intro

Skjult bag træerne ligger det fredede hedeområde Tinghøje. Her ligger fire bronzealderhøje, og hjulspor tilbage fra bronzealderen fortæller om fortidens færdsel. De lokale beboere har værnet om stedet, og under Anden Verdenskrig var her alsangsplads.

Vejspor og gravhøje

Landskabet ved Tinghøje viser stadig spor efter oldtidens mennesker. De ældste spor er flere tusind år gamle, nemlig vejene og gravhøjene. Vejsporene, som snor sig forbi de fire bronzealdergravhøje, er mest tydelige om sensommeren, hvor det solgule græs viser forløbene mellem og under gravhøjene. Gravhøjene er blevet plyndret, måske i 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet, hvor private samlere havde en interesse i hvad højene gemte.

Tingsted og alsang

Som navnet antyder, har Tinghøje måske tidligere været tingsted for Øster Horne Herred, som udgøres af sognene Ølgod, Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup og Ansager. Sognepræsten skrev allerede i 1638, at stedet kaldtes for Tinghøje, men det er uvist, om tinget blev holdt her. I 1687 blev det vedtaget at sætte tinghuset ved "Trankierhøwe", dvs. Tranekærhøj, som nok lå ved Tranekær et par kilometer nordøst for Tinghøje. Måske har Tinghøje fået sit navn, fordi vejen går forbi gravhøjene til tinget? Senere ved vi, at tinget blev holdt på Lyne Kro, og fra 1765 i Sækbæk, indtil det fra 1817 blev afholdt i Varde.

Alsang opstod i begyndelsen af Anden Verdenskrig, hvor danskere over hele landet samledes på bestemte tidspunkter for at synge sammen. Da alsang var på sit højeste, samledes over 700.000 mennesker for at synge fædrelandssange, blandt andet på Tinghøje.