Vejrupgård


Herregården Vejrupgård


Herregården Vejrupgård


Litografi. Herregården Vejrupgård


Akvarel. Vejrupgård ved Marslev


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Vejrupgård

Intro

Vejrupgård er den næstældste adelige hovedgård på Fyn, den kendes allerede fra 1300. Den anlagdes som enestegård ved rydning af skov ved landsbyen Marslev. Gården lå på god agerjord af høj bonitet og havde desuden rigelige eng- og skovresurser, hvilket karakteriserer den, som en udpræget enggård.