Vejrup Vestre Skole


Vejrup Vestre skole


Vejrup Vestre skole


Skolebillede Vestre Skole


Frk. Iversen


Lærer Nielsen

Intro

Vejrup Vestre Skole lå på adressen Hovedvej A1 37 og fungerede fra 1901 til 1960, hvor Vejrup Centralskole blev indviet. Efterfølgende fik Vejrup Maskinfabrik til huse i bygningerne.

Vejrup har gennem tiderne haft flere skoler. Den første, man med sikkerhed kender til, lå på adressen Storegade 84 i Vejrup, hvor der i den ene ende var indrettet en skolestue i 1870erne. Det var sognets eneste fungerende skole på det tidspunkt.

Omkring 1885 kom en deling af skoledistriktet, og børnene i den vestlige del af sognet gik i begyndelsen i skole i en bygning på Sdr. Grisbækvej 5 (15?). Vestre Skole stod færdig i 1901.
Af embedsbogen for Vestre skole fra 1915 fremgår det, at skoledistriktet omfattede: Nørre Vejrup vest for vejen ved forsamlingshuset, Grisbæk, Lille Endrup og Vibæk.


Af embedsbogen for Vestre Skole fra 1915 fremgår at lærerlønningerne var:
Førstelærerembedet (begyndelsesløn): 1012 kr. Kirkesangerløn: 100 kr. + anordningsmæssig bolig, brændsel og have
Lærerindeløn (begyndelsesløn): 700 kr. + bolig og brændsel samt have eller 20 kr.


Klasseinddeling og skoleårets opdeling: Skolen havde tre klasser, og skoleåret var inddelt i to perioder: Vinter (1. november -30. april) og sommer (1. maj – 31. oktober).
I. klasse: om vinteren onsdag og fredag (lærerinden): 45 dage = 240 timer. Om sommeren alle dage á 4½ time: 111 dage = 499½ timer
II. klasse: om vinteren mandag, tirsdag torsdag og lørdag (lærerinden): 67 dage á 6 timer og 23 dage á 3 timer: 90 dage = 471 timer. Om sommeren alle dage (førstelæreren): 111 dage á 4½ timer: 499½ timer
III. klasse: om vinteren alle dage (førstelæreren): 112 dage á 6 timer og 23 dage á 3 timer: 135 dage = 741 timer. Om sommeren frivillig skolegang sammen med II. Klasse.


Fag:
Der blev undervist i dansk, religion, regning, skrivning, historie, geografi, anskuelsesundervisning, naturkundskab, sang
Derudover: 2 gymnastiktimer, og for pigernes vedkommende 4 timer håndarbejde (om vinteren fortrinsvis lørdag eftermiddag)


Af lærere på skolen kan nævnes Lærer Nielsen (Leonard Nielsen), som var førstelærer på Vestre Skole 1931- 1960., og frk. Iversen (Kristine Sofie Iversen, som var ansat fra 1921 til ?)
Ingrid Jensen var også på skolen en kort periode, inden Vejrup Skole blev taget i brug.