Vejrup - Ubberud Sogn


Luftfotografi. Udsigt over Nørregård, Vejruplundvej 2. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv


Vejruphave. Parcelhusbyggeri. Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv


Luftfotografi. Gård i Vejrup (Krogård). Tilhører Ubberud Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Vejrup er nævnt første gang omkring 1510 i formen Veroppe. Forleddet er sandsynligvis with, der betyder skov. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.