Vejrup Østre Skole


Vejrup Østre skole


Vejrup Østre skole

Vejrup Østre skole


Skolebillede fra Østre skole


Lærer Kaas, Østre Skole


Ivira Jensen og lærer Kaas foran Østre Skole

Intro

Østre Skole er bygget omkring 1885, da sognet blev delt op i to skoledistrikter og fungerede frem til 1960

Vejrup Østre Skole. Vejrup har gennem tiderne haft flere skoler. Den første, man med sikkerhed kender til, lå på adressen Storegade 84 i, hvor der i den ene ende var indrettet en skolestue i 1870’erne. Det var sognets eneste fungerende skole på det tidspunkt.

Omkring 1885 kom en deling af skoledistriktet, og her blev Østre Skole opført. Skolen er udvidet et par gange. Skolen fungerede frem til 1960, hvor Vejrup Centralskole blev indviet.
Af Embedsbogen for Østre Skole fra 1908 fremgår det, at skoledistriktet omfattede: Sønder Vejrup, Bækmark, Rebelsig, Lykkesgård, Lykkesgård Mark, Knoldkær, Nørre Vejrup til vejen ved forsamlingshuset.


Lærerlønninger i 1908: Førstelærerløn: 1084 kr. Kirkeby lærerløn: 20 kr. + bolig og brændsel
Lærerindeembedet: 700 kr. + bolig og brændsel


Klasseinddeling og skoleårets opdeling: Skolen havde tre klasser, og skoleåret var inddelt i to perioder: Vinter (1. november -30. april) og sommer (1. maj – 31. oktober).
I. klasse: om vinteren onsdag og fredag (lærerinden): 45 dage = 240 timer. Om sommeren alle dage á 4½ time: 111 dage = 499½ timer
II. klasse: om vinteren mandag, tirsdag torsdag og lørdag (lærerinden): 67 dage á 6 timer og 23 dage á 3 timer: 90 dage = 471 timer. Om sommeren alle dage (førstelæreren): 111 dage á 4½ timer: 499½ timer
III. klasse: om vinteren alle dage (førstelæreren): 112 dage á 6 timer og 23 dage á 3 timer: 135 dage = 741 timer. Om sommeren frivillig skolegang sammen med II. Klasse.


Fag, der undervistes i:
Dansk, religion, regning, skrivning, historie, geografi, anskuelsesundervisning, naturkundskab, sang
Derudover: 2 gymnastiktimer, og for pigernes vedkommende 4 timer håndarbejde (om vinteren fortrinsvis lørdag eftermiddag)


Af lærere på skolen kan nævnes Ejner Kaas, som kom til Vejrup i 1941, og Ivira Jensen, der selv havde været elev på skolen. Ivira Jensen blev ansat i 1923 og var lærer i Vejrup i 49 år, frem til 1972.