Vejrø Kirkegård

Intro

Kirkegården officielt taget ud af brug 1983. Fredet siden 2003

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Vejr%F8 Registrerede gravminder på Vejrø kirkegård]