Vejlegade i Nakskov


Vejlegade, sanering bag Roxy-biografen


Vejlegade Nakskov (B2493)


Vejlegade ved Gåsetorvet (B2508)


Roxy-biografen i Vejlegade (B18222)


Saga-teatret/biografen, Vejlegade 11


Vejlegade med Freuchens Hjørne til venstre, i midten Hotel Skandinavien og til højre den tidligere Handelsskole.


Vejlegade set mod Axeltorv


Vejlegade set mod Axeltorv


Saga biografen nedbrændte ved en voldsom brand i 2017


Vejlegade set mod Nørrevold

Intro

Vejlegade fører fra Axeltorvet forbi Gåsetorvet og krydses af Nørrevold. Gaden er i dag ramt af en del butikslukninger og forfaldne huse.

Fra gammel tid hed et vadested en "vejle". Et sådant vadested var der over den vig, der gik fra fjorden og ind nord for Nakskov. Det blev brugt af folk der kom nord fra ad Tårsvej. Vejen det førte fra vadestedet (vejlen) og op til Axeltorvet kom derved til at hedde Vejlegade.

Vejlegade 26, herredsfogedboligen, blev opført i begyndelsen af 1800-tallet og det siges, at Christian d. 8. ved besøget den 23. juli 1843 opholdt sig i huset hos kancelliråd Fasting og gav audiens til borgerne. Umiddelbart før århundredskiftet blev huset ombygget til 2 etager og indrettet til "Hotel National". Efter 1910 er huset indrettet til fødeklinik og klinikker for dyrlæger, tandlæger og læger.

Tidligere Hotel Skandinavien har de seneste år været indrettet til friskole, opholdssted til psykisk handicappede, cafe og er nu indrettet til lejligheder.
Gaden har huset forfatteren Ernst Bruun Olsen (i nr. 9) og Komponisten August Enna (i nr. 8). Begge opvokset i skomagerfamilier.

I Vejlegade var der tidligere to biografer SAGA og ROXY. Begge er nedlagt.