Vejlegade 39 i Nakskov


Vejlegade 39.


Vejlegade 39-41.


Vejlegade 39.

Intro

I Vejlegade 39 fødtes den verdenskendte, men i dag glemte, opfinder Jørgen Skafte Rasmussen, der opfandt motoren i bilen DKW - eller "Das kleine Wunder", som den også blev kaldt. Huset var senere kendt som "Det polske Hus".

Huset i Vejlegade 39 blev opført i 1855 og ejedes i en årrække af partsreder og skibsfører Hans Peter Rasmussen, født 1834. Han var kaptajn på barkskibet "Johanne Hage", som ejedes af firmaet Pugaard & Co., København.
Hans Peter Rasmussen var en kendt og respekteret skibsfører, under hvis kommando den senere grundlægger af Østasiatisk Kompagni, H.N. Andersen, på briggen Mars fik sin første undervisning i kunsten at føre et skib.

På den tid var det ikke nok at kunne navigere. Det påhvilede også kaptajnen at skaffe fragt til skibet, så han skulle være lige så meget købmand som navigatør.
Som partsreder og kaptajn var Hans Peter Rasmussen så succesrig, at rederiet i 1878 besluttede at bygge endnu et nyt og større skib, Storebælt, på det engelske værft Osbourne, Graham & Co. i Newcastle.
Det var i sin egenskab af kaptajn, at Hans Peter Rasmussen rejste til Newcastle i 1879 for at føre tilsyn med nybygningen. Da han om aftenen forlod værftet, faldt han om på gaden, ramt af et hjertetilfælde. Han døde kort efter som 45-årig.
Den efterladte familie i Nakskov var ikke helt uden midler. De blev boende i Vejlegade 39 frem til 1895, hvor enken solgte huset til vinhandler Frederik Cornelius Hansen for 10.000 kr.

Huset havde flere forskellige ejere de følgende år og fungerede bl.a. som afholdshotel. I 1933 blev det solgt til Den polske Forening, og kaldtes derefter altid "Det polske hus". Det anvendtes til forskellige arrangementer helt frem til ca. 2000. Mange nakskovitter har dermed været til bal i huset uden at vide, at det var fødested for en af byens berømte sønner, Jørgen Skafte Rasmussen.

På grund af manglende vedligeholdelse var huset efterhånden i dårlig stand, og det blev nedrevet i 2005.


Da kaptajn Hans Peter Rasmussen faldt om på gaden i Newcastle i december 1879 og døde kort efter, efterlod han flere børn i Nakskov. Den yngste søn var kun 1½ år, nemlig Jørgen Skafte Rasmussen. Han var født d. 30. juli 1878.

I 1897 døde Jørgen Skafte Rasmussens mor pludseligt. Et par år forinden havde Jørgen fået en læreplads som maskinsmed på Nørrebro i København. Familien var derfor flyttet til København og havde slået sig ned på Frederiksberg. Efter moderens død flyttede Jørgen Skafte Rasmussen tilbage til Nykøbing Falster, hvor hans storesøster Frederikke boede. Hans svoger skaffede ham en ansættelse på maskinfabrikken Guldborg, hvor han kunne færdiggøre det sidste år af sin smedeuddannelse. I 1898 var han udlært og kunne kalde sig smedesvend.

Fra 1898 til 1902 uddannede han sig som ingeniør i Tyskland og grundlagde i 1907 en maskinfabrik i Zschopau. Under 1. Verdenskrig eksperimenterede han med en dampdrevet bil, Dampf Kraft Wagen. Projektet blev opgivet, men man beholdt navnet, DKW. I mellemkrigsårene udviklede fabrikken sig til verdens største motorcykelfabrik samt en betydende bilfabrik. Virksomhedens væsentligste tekniske indsats var udviklingen af totaktsmotorer. Ved overtagelse af fabrikkerne Horch, Audi og Wanderer dannede Skafte Rasmussen Auto Union, men blev gennem politisk-økonomiske manøvrer i 1933 frataget kontrollen over koncernen. Efter 2. Verdenskrig vendte han tilbage til Danmark, hvor han virkede som konsulent for bl.a. Dansk Industri Syndikat A/S (DISA).

Jørgen Skafte Rasmussen døde d. 12. august 1964 i Danmark.