Vejlegård


Akvarel. Herregården Vejlegård


Akvarel. Herregården Vejlegård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Vejlegård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Vejlegård

Intro

Vejlegård anlagdes i middelalderen som landsbyhovedgård i landsbyen Vejle. Den nævnes første gang i 1474.